Teleporady

Standard organizacyjny teleporady

1.Pacjent może zarejestrować się na teleporadę lub zamówić receptę:

2.Trzykrotna, nieudana próba kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem
3. W trakcie teleporady pacjent ma prawo zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym
4. Teleporady udzielane są przez personel lekarski, pielęgniarski i położniczy
5. Podczas teleporady pacjent otrzymuje e-receptę ,e- skierowanie, e-zlecenia, zwolnienie lekarskie lub dokumenty w formie papierowej. Odbiór dokumentów papierowych odbywa się w rejestracji ogólnej – parter budynku.

Lista świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty:

 • USG,
 • EKG,
 • RTG,
 • Densytometria,
 • Holter ciśnieniowy i holter EKG,
 • Badania laboratoryjne,
 • Mammografia.

Instrukcje o sposobie realizacji e-recepty:

 1. Lekarz wystawi e-receptę. 
 2. Otrzymasz sms z 4-cyfrowym kodem lub email z załączoną w PDF informacją o e-recepcie. Lekarz może wydać Ci również wydruk informacyjny. Kod będzie widoczny także w Twoim Internetowym Koncie Pacjenta.
 3. W celu wykupienia recepty musisz udać się do apteki, a następnie:
  – podać farmaceucie PESEL osoby, na którą recepta została wystawiona oraz 4-cyfrowy kod,
  lub
  – okazać otrzymany PDF, z którego zostanie zeskanowany kod,
  lub
  – okazać otrzymany wydruk informacyjny.

Instrukcje o sposobie realizacji e-skierowania:

 1. Lekarz wystawi e-skierowanie.
 2. Otrzymasz sms z 4-cyfrowym kodem lub email z załączoną w PDF informacją o e-skierowaniu. Lekarz może wydać Ci również wydruk informacyjny. Kod będzie widoczny także w Twoim internetowym Koncie Pacjenta.
 3. Zapisz się na świadczenie medyczne:
  – przez telefon – podaj 4-cyfrowy kod i numer PESEL.
  – osobiście – przekaż 4-cyfrowy kod i numer PESEL lub przedstaw wydruk informacyjny albo informację o e-skierowaniu za pomocą ekranu swojego telefonu.

Instrukcje o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zlecenia-na-wyroby-medyczne

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta:
https://pacjent.gov.pl/krok-1-zaloz-profil-zaufany