Środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety Sp. z o.o.  40-139 Katowice, ul. Kotlarza 6

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na  wykonywaniu procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej  zgodnie z :

  • DECYZJĄ nr 20 z dnia 10 lutego 2017 roku,
  • DECYZJĄ nr 19 z dnia 10 lutego 2017 roku.

W jednostce występują następujące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

  • IOTA TS firmy CAT Medical System -DECYZJA nr 145/2013r. z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
  • Omicron firmy CAT Medical System- DECYZJA nr 348/2016r. z dnia 28 listopada 2016 roku,
  • Medix DR firmy MediLink – DECYZJA nr 345/2016r. z dnia 28 listopada 2016 roku.

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:

  • Pracowni RTG- DECYZJA nr 144/2013r. z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
  • Pracowni Mammografii – DECYZJA nr 347/2016r. z dnia 28 listopada 2016 roku,
  • Pracowni Densytometrii – DECYZJA nr 345/2016r. z dnia 28 listopada 2016 roku.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono moc dawki poniżej 1,0 µGy/h .

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01/01/2019 do 31/12/2019) zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 0,2 mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego/ Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownie RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych