Śląskie Centrum Rozwoju Dziecka

Śląskie Centrum Rozwoju Dziecka

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Śląskiego Centrum Rozwoju Dziecka, które mieści się w budynku naszej przychodni. SCRD to niepubliczna poradnia psychologiczno – pedagogiczna, w której udzielana jest wielospecjalistyczna pomoc terapeutyczna dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym borykającym się z problemem nieharmonijnego rozwoju, a także o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Śląskie Centrum Rozwoju Dziecka koncentruje swoje działania na dziecku i jego wieloaspektowym funkcjonowaniu.

Śląskie Centrum Rozwoju Dziecka oferuje pomoc w następujących obszarach:

Więcej informacji:
– www.scrd.pl
– mail: kontakt@scrd.pl