Recepty i skierowania

  1. Podczas teleporady pacjent otrzymuje e-receptę ,e-skierowanie, e-zlecenia, zwolnienie lekarskie lub dokumenty w formie papierowej.
    Odbiór dokumentów papierowych odbywa się w rejestracji ogólnej – parter budynku
  2. Po otrzymaniu kodu pacjent udaje się do wybranego przez siebie miejsca realizacji dokumentów ( apteka, poradnia, laboratorium, punkty zaopatrzenia medycznego)
  3. Zachęcamy pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
  4. Pacjent ma możliwość złożenia deklaracji wyboru lekarza POZ poprzez IKP