PORADNIA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

W poradni położnictwa i ginekologii udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prywatne.

Zakres realizowanych świadczeń:
W poradni udzielane są porady specjalistyczne w zakresie chorób kobiecych, wraz z konieczną diagnostyką tj. badaniami cytologicznymi i mikrobiologicznymi, badaniami gruczołów piersiowych, ultrasonografii narządu rodnego z użyciem głowicy dopochwowej i przezbrzusznej. Prowadzona jest między innymi diagnostyka i leczenie stanów zapalnych szyjki macicy, pochwy i przydatków, diagnostyka i leczenie niepłodności, leczenie zaburzeń endokrynologicznych, poradnictwo w zakresie antykoncepcji oraz hormonalnej terapii zastępczej.Poradnia realizuje również kompleksową opieką nad kobietami w ciąży poprzez okresową kontrolę stanu zdrowia kobiety, przebiegu ciąży, rozwoju i stanu płodu. Prowadzone są ciąże wysokiego ryzyka, ciąże mnogie, realizowana jest profilaktyka i leczenie zagrażającego porodu przedwczesnego, leczona niewydolności szyjki macicy. Poradnia zapewnia diagnostykę ultrasonograficzną w czasie ciąży, badania cytologiczne oraz badania laboratoryjne. Realizowany jest program profilaktyki raka szyjki macicy finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz profilaktyka zakażeń wirusem HPV (szczepienia ochronne).

Badanie BRCA1 / BRCA2
Czym jest badanie BRCA? – rozwój nowoczesnej medycyny pozwolił wprowadzić badania które pozwalają określić predyspozycje do raka piersi i jajników u osób, w których rodzinach zdarzały się przypadki wcześniejszych zachorowań. W przypadku stwierdzenia mutacji genu BRCA można podjąć pierwsze kroki mające na celu zapobiegnięciu choroby nowotworowej zwiększając szansę na przeżycie.

Kto powinien przebadać się na mutacje genu BRCA? – u osób, w których rodzinach w ciągu dwóch pokoleń wystąpiły przypadki nowotworów złośliwych;
– u kobiet posiadających jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach, u których w rodzinie odnotowano przypadki zachorowań na raka.
– u kobiet, u których w rodzinach występowały przypadki zachorowania na raka piersi przed ukończeniem 50 roku życia;
– u młodych kobiet zamierzających stosować antykoncepcję hormonalną, jeżeli pojawił się u nich jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach;
– u kobiet, w których rodzinach występowały przypadki zachorowań na raka jajnika;
– u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną, lub hormonalną terapię zastępczą w rodzinie których zdarzały się przypadki zachorowań na raka sutka lub jajnika.

Dlaczego powinno się badać skłonności genetycze do raka piersi i jajników?
Przeprowadzenie takiego badania może przynieść Państwu szeroką gamę korzyści, przede wszystkim pozwala na sprawdzenie czy nasze ciało posiada predyspozycje do powstania raka oraz pozwala na wcześniejszą terapię zapobiegawczą mającą na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa jego powstania.

Lekarze przyjmujący:

prof. ATH dr hab. n. med. Izabela Ulman – Włodarz
dr hab. n.med. Stanisław Włoch
dr n. med. Patrycja Sodowska
dr n. med. Dorota Kuka – Panasiuk
dr Maciej Jeleń
dr Ewa Szkodny
dr Stefan Bydliński