PORADNIA NEUROLOGII

W poradni neurologii udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prywatne.

Zakres realizowanych świadczeń:
W poradni prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu nerwowego, do których należą zarówno choroby centralnego układu nerwowego (mózgu
i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych (neuropatie, rwa kulszowa, itp.). W poradni leczone są dolegliwości związane z bólem głowy, migrenami, zaburzeniami równowagi, zawrotami głowy, zaburzeniami świadomości, bólami i zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, następstwami urazów głowy, następstwami urazów szyi i tułowia i kończyn.

Diagnozowane i leczone są miedzy innymi padaczki, choroby naczyniowe mózgu, choroby mięśni, choroby naczyniowe układu nerwowego, zespoły otępienie, choroby układu pozapiramidowego, choroby demielinizacyjnych, nowotwory układu nerwowego, choroba Parkinsona, wodogłowie, choroby kręgów szyjnych, inne choroby krążenia międzykręgowego.

Lekarze przyjmujący:
dr Adam Sikora – specjalista neurochirurgii i neurologii
dr Wojciech Wiatrok – specjalista neurolog

Rejestracja: zapisy prowadzone są codziennie od godz. 08.00 do 18.00 w rejestracji ogólnej. Termin ustalić można osobiście lub telefonicznie.

W ustalonym dniu wizyty przed udaniem się do gabinetu lekarza należy zgłosić się do rejestracji ogólnej w celu zarejestrowania do lekarza.

Telefon do rejestracji: 32 254 88 90